Πίμπλεια

Πίμπλεια

 

Η Πίμπλεια, κώμη της περιοχής του Δίου, είναι γνωστή κυρίως χάρη στη σχέση της με τον ορφικό μύθο.  Από όλους τους γνωστούς αρχαιολογικούς χώρους του Ολύμπου, πιο πιθανή φαίνεται η ταύτιση με έναν σημαντικό αρχαιολογικό χώρο που βρίσκεται βόρεια του χειμάρρου Κόρακα, εντός του Πεδίου Βολής Λιτοχώρου, ήδη σε μεγάλο βαθμό κατεστραμμένο από τις βολές των βαρέων αρμάτων του στρατοπέδου Λιτοχώρου.

 

 

 Η ευρύτερη περιοχή του Δίου

 

Στην παραολύμπια χώρα, η περιοχή των χειμάρρων Ξυδιά, Ουρλιά, Γαβρόλακκου και Αράπη, η περιοχή των νεκροταφείων τύμβων ΠΕΣ που αποσπασματικά ερευνήθηκαν.  

Ανατολικά και νότια της πόλης ο πλωτός στην αρχαιότητα  Βαφύρας και το Βαρικό: λίμνη και έλος στην αρχαιότητα.  Ο Λίβιος, βασιζόμενος στον Πολύβιο αναφέρει ότι η λίμνη του Βαφύρα εκάλυπτε τη μισή απόσταση από τη θάλασσα ως του πρόποδες του Ολύμπου, όπως περίπου και στην αεροφωτογραφία. 

Χάρη στον Βαφύρα, το Δίον αναφέρεται και ως λιμάνι.[1]

 

Σημειώσεις


[1]Βλ. Ψ.Σκύλαξ, Περίπλους, 66. Βλ. Παυσανία, 9, 30, 8: kaˆ Τnoma BafΪraj Άntˆ `Elikξnoj labλn k£teisin τιj q£lassan naus…poroj. toΰton oƒ Diastaˆ tΥn potamΥn ™pirre‹n di¦ pantΥj tΝ gΝ t¦ ™x ΆrcΑj fasi· Βλ. καιΛϊβιο 44,44,6,15: ostium late restagnans Baphyri amnis.