Χάρτης

Οικισμοί

Από τις πόλεις της περιοχής,απόλυτα ταυτισμένες είναι το Δίον και η Πέτρα, αλλά ασφαλής μπορεί να θεωρείται και η ταύτιση Λειβήθρων(Κοτζιάς) και Ηρακλείου(Clark). Η Ατηρα, η Πιερία, η Πίμπλεια, το Μούσειον, η Φίλα και το Sabatum, για τα οποία έχουμε ελλιπέστερη πληροφόρηση, είναι δυνατόν να ταυτίζονται με αρχαιολογικούς χώρους που σημειώνονται στον παραπάνω χάρτη. Ο Πλαταμών, νεότερα αναφερόμενος οικισμός, ταυτίζεται πιθανότατα με τη θέση του Ηρακλείου, μάλλον σε μικρότερη έκταση από εκείνη της αρχαίας πόλης.