'Ατηρα

 Άτηρα

 

Ελάχιστα είναι γνωστά για την Άτηρα.  Το γεγονός ότι στους ρωμαϊκούς οδικούς πίνακες τοποθετείται αμέσως βόρεια από το Δίον, υποδεικνύει πιθανόν μία περιοχή κοντά στην Κατερίνη, ίσως τον εκτεταμένο αρχαιολογικό χώρο του Αδριανού.[1]

 

 

 

Σημειώσεις

[1]Βλ. Πινακα Peutinger: Pella, Beroea, Ascordus, Arulos, Bada, Anamo, Hatera, Dium, Sabatium, Stenas (Tempe), Olympum