Κομπολογούλα

 

Παραμύθι μυθικό,

 

αμπελάκι Ολυμπικό..

 

 
 

 

Αρχαιολογικό παραμύθι σε 3 μέρη

Για  την Ιβ, το κοριτσάκι που
έφυ
γε  μυστικά έναν αχάριστο
Αύ
γουστο….

Ε.

 

Α: Τα πρώιμα χρόνια [Μια φορά κι έναν καιρό]

Β: Τα ιστορικά χρόνια [Η αρχαία οικογένεια]

Γ. Σήμερα [Οι αρχαιολόγοι]