Φίλα

Φίλα

F…la, pÒlij Makedon…aj,
kt…sma Dhmhtr…ou toà AntigÒnou paidÒj, toà Gonat© kaloumšnou,
Öj ¢pÕ tÁj toÚtou mhtrÕj F…laj
™pˆ toà Phneioà œktise pÒlin F…lan.

Στέφανος Βυζάντιος

 

7,5 χιλιόμετρα νότια από το κάστρο Πλαταμώνα βρίσκεται ο λόφος Καραλή, που διασχίζεται σήμερα από το σύνορο Μακεδονίας-Θεσσαλίας. Σώζονται εδώ τείχος, τοίχοι, κεραμίδες και κεραμική ελληνιστικών χρόνων. Είναι αρχαίος οικισμός, ανεξερεύνητος, μία υποψήφια θέση για την αρχαία Φίλα, πόλη που ίδρυσε ο γιος του Αντίγονου Δημήτριος σε ανάμνηση της γιαγιάς του Φίλας.

Στο πρώτο πέρασμα μετά τον αρχαίο οικισμό στον λόφο Καραλή, εντοπίστηκαν δύο νέοι αρχαιολογικοί χώροι: η Πηγή Αθηνάς [Ζορμπάς] και τα Τρία Πλατάνια, με χρηματοδότηση από την ΠΑΘΕ και την ΕΡΓΟΣΕ.